Już od 14 maja br. możesz wysterylizować/wykastrować swojego psa lub kota w
ramach projektu obywatelskiego

Ograniczenie bezdomności zwierząt poprzez sterylizacje/kastracje psów i kotów właścicielskich

Co daje sterylizacja?

Mniej cierpienia bezdomnych zwierząt!

Zapobiega niekontrolowanemu rozrodowi zwierząt, które mają swoich właścicieli!

Mniej zwierząt w schroniskach!

Sterylizuj swojego zwierzaka!

Pobierz formularz w wybranym formacie klikając na właściwy przycisk

Formularz w formacie PDFFormularz w formacie DOC

Szczegółowe informacje

 1. Udział w zadaniu mogą brać tylko Mieszkańcy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
 2. W celu skorzystania z usługi bezpłatnej sterylizacji / kastracji psa lub kota należy wypełnić Część 1 „Zgłoszenie udziału w zadaniu” i złożyć go w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Następnie złożony formularz podlega weryfikacji przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Kolejnym etapem jest wizyta w gabinecie weterynaryjnym wraz z Częścią 2 „Zgłoszenie udziału w zadaniu”, który przeprowadzi wizytę kwalifikującą do zabiegu, tj.:
  
  Lecznica Małych Zwierząt
  Stanisław Kempa
  Śmigielskiego 10D
  63-400 Ostrów Wielkopolski
  
  
 3. Wykonanie zabiegu dotyczy zwierząt właścicielskich powyżej 6 miesiąca życia, które zostaną zakwalifikowane przez lekarza weterynarii do znieczulenia ogólnego.
 4. Warunkiem skorzystania z zabiegu sterylizacji / kastracji jest posiadanie przez właściciela:
  1. książeczki zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym;
  2. książeczki zdrowia kota z aktualnymi szczepieniami przeciwko chorobom zakaźnym.
 5. Koszt zabiegu sterylizacji / kastracji psa lub kota obejmuje:
  • wizytę kwalifikującą u weterynarza (w tym badanie krwi zwierzęcia);
  • wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji / kastracji w narkozie infuzyjnej;
  • zapewnienie psu / kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa / kota z narkozy, w tym zapewnienie i podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku;
  • wizytę kontrolą u weterynarza obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów;
  • w razie konieczności kolejną wizytę kontrolną u weterynarza obejmującą badanie kliniczne.
 6. W przypadku, gdy stan zwierzęcia nie pozwala na wykonanie zabiegu sterylizacji / kastracji właściciel zwierzęcia pokrywa koszty wizyty kwalifikacyjnej z badaniem podstawowym krwi w wysokości 140,00 PLN brutto (słownie: sto czterdzieści zł 00/100).
 7. W koszt zabiegu sterylizacji / kastracji nie jest wliczone:
  1. odrobaczenie;
  2. szczepienie;
  3. wszczepienie czipa;
  4. dodatkowe leczenie w razie powikłań wynikających z np.: samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez opiekuna / właściciela (wygryzienie szwów);
  5. zapewnienie kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierząt.
 8. Zarówno pies, jak i kot powinny mieć wszczepiony czip. W razie braku czipa, lekarz weterynarii będzie informował właściciela o konieczności wszczepienia zwierzęciu czipa oraz o wpisaniu numeru czipa do wybranej bazy zwierząt (np. Safe – Animal).
 9. Zwierzęta zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji / kastracji powinny być w dobrym stanie zdrowia oraz przygotowane do zabiegu zgodnie z wytycznymi weterynarza (od ostatniego szczepienia musi minąć min. 2 tygodnie, podczas zabiegu suki nie mogą być w trakcie cieczki, a kotki w trakcie rui, min. na 12 godz. przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia, podawać tylko wodę).
 10. Zapewnienie transportu zwierząt do miejsca zabiegu i odebranie zwierzęcia należy do właściciela. Transport zwierzęcia właściciel wykonuje samodzielnie i na własny koszt.
 11. Właściciele suczek i psów oraz kotek i kotów, którzy zamieszkują teren Miasta Ostrowa Wielkopolskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnego zabiegu sterylizacji / kastracji swojego psa lub kota jeden raz w roku. Oznacza to, że jeden właściciel będzie mógł wysterylizować / wykastrować jedno swoje zwierzę jeden raz w roku.

Gdzie przeprowadzić zabieg?

W celu umówienia wizyty należy skontaktować się telefonicznie z Lecznicą Małych Zwierząt w ciągu 7 dni roboczych od dokonania weryfikacji Zgłoszenia przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.

62-592-04-04 / 606-663-379 / 693-169-996

Lecznica Małych Zwierząt
ul. Śmigielskiego 10D
63-400 Ostrów Wielkopolski

Pozostałe informacje

Druki formularza pn.: Zgłoszenie udziału w zadaniu finansowanym z Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego: „Ograniczanie bezdomności zwierząt poprzez sterylizacje / kastracje psów i kotów właścicielskich” można pobierać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim – Biuletyn Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim:  nr telefonu: 62-58-22-227, adres e-mail: ros@umostrow.pl.